מדיניות ביטולים והחזרים

דמי הרשמה אינם מוחזרים.

הבהרה: בקורסים מקוונים (online) המפגש הראשון, השני וכן הלאה פירושם יום א' בשבוע.

על משתתפים המבטלים את השתתפותם לקורס בן 13-12 שבועות, יחולו הכללים האלה:

 1. משתתף שביטל את השתתפותו לפני יום פתיחת הקורס: החזר מלא (למעט דמי הרשמה). 
 2. משתתף שביטל את השתתפותו ביום הפתיחה או לאחר המפגש הראשון או לאחר המפגש השני: החזר של 80% (לאחר הפחתת דמי הרשמה).
 3. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש השלישי עד השישי:  החזר של 35% (לאחר הפחתת דמי הרשמה).
 4. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש השביעי או השמיני: החזר של 10% (לאחר הפחתת דמי הרשמה).
 5. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש התשיעי: אין החזר. תשלומים דחויים ייגבו במלואם.
 6. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש החמישי עד התשיעי יוכל להצטרף לקורס הבא בהנחה של 10%.
 7. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש העשירי יוכל להצטרף לקורס הבא בהנחה של 35%.

 

על  משתתפים המבטלים את השתתפותם בקורס בן שלושה-ארבעה שבועות, יחולו הכללים האלה:

 1. משתתף שביטל את השתתפותו לפני יום הפתיחה: החזר מלא (למעט דמי הרשמה). 
 2. משתתף שביטל את השתתפותו ביום הפתיחה או לאחר המפגש הראשון: החזר של 40% (לאחר הפחתת דמי הרשמה).
 3. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש השני: החזר של 30% (לאחר הפחתת דמי הרשמה). 
 4. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש השלישי והלאה: אין החזר. תשלומים דחויים ייגבו במלואם.
 5. משתתף שביטל את השתתפותו לאחר המפגש הראשון יוכל להצטרף לקורס הבא בהנחה של 10%. 
 6. משתתף שביטל של השתתפותו לאחר המפגש השני והלאה יוכל להצטרף לקורס הבא בהנחה של 35%.

הבהרה: ההשתתפות בהנחה בקורס הבא תתאפשר בקורס באותו נושא המתקיים באותם תנאים, ובתנאי שיתקיים קורס כזה באותה שנה או במהלך השנה העוקבת לאחר הביטול. 

1
לחצו על הכפתור שלמטה כדי להשאיר לנו הודעה בווטסאפ, נחזור אליכם בהקדם.
Powered by